Best Western Hotel 2000 Ziyaretimiz

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı 10/A sınıfı öğrencileri, meslek dersi öğretmeni S. Eren Aslan’ın eşliğinde Best Western Hotel 2000’i ziyaret etmişlerdir.
Farklı oda tiplerini ve donanımlarını yerinde gözlemleyen öğrencilerimiz ayrıca ön büro departmanı hakkında da detaylı bilgi sahibi olmuşlardır.
Otel sahiplerinden Birol Akman başta olmak üzere Muhasebe-Finans Müdürü Gültekin Kuzkale ve Ön Büro Müdürü Bora Gönül’e misafirperverlikleri ve göstermiş oldukları yakın ilgi için teşekkür ederiz.

Paylaş: