Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Konaklama ve seyahat hizmetleri, konaklama tesisleri, konukların karşılanması, konuk ihtiyaçları ve kayıtları, konaklama tesisleri, kat hizmetleri, konuk hizmetleri, departmanın temizlik ve düzeni, tur programları, transfer işlemleri ve konukların karşılanması, yer ayırtma, konaklama işletmeleri ve rezervasyon ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verildiği alandır.

Ülkemizde turizm sektörü; konaklama tesisleri, seyahat acenteleri ve diğer turizm firmalarının verdikleri hizmetler ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları hizmet sektörü içerisinde yer alır. Bu alan, sektörün eğitimli iş gücü ihtiyacını karşılar.

Turizm işletmeciliğinin temelini oluşturan konaklama ve seyahat işletmeciliğinde insan unsuru daima ön plandadır. Ayrıca konaklama hizmetlerine yönelik reklam ve sigorta hizmetleri, oto kiralama şirketleri, oto park hizmetleri, konaklama destek hizmetleri, satış ve satış sonrası hizmetlere paralel hizmetler de düşünüldüğünde iş kolunun geniş boyutta dolaylı istihdama yol açtığı da bir gerçektir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Meslek lisesinden sonra üniversite sınavında başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.

Öğrencilerimiz mezun olduklarında kendilerine verilen iş yeri açma belgeleri ile alanlarında kendilerine ait iş yeri açıp çalıştırabilirler.
Konaklama ve seyahat hizmetlerinde turizmin gelişmesine bağlı olarak çalışma alanları geniştir. Özellikle tatil bölgelerinde nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır. Ön büro ve kat elemanları her türlü otel, motel, tatil köyü, sosyal tesis gibi konaklama ve dinlenme tesislerinde, misafirhanelerde çalışmaktadır.

Operasyon ve rezervasyon meslek elemanları Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı acentelerde veya yerel acentelerde görev yapar. Turizm Bakanlığı ve bağlı birimleri ile özel turizm şirketlerinde, seyahat acentelerinde çalışabilir.

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanının Alt Dalları

Ön Büro Hizmetleri Personeli

Tanımı;
Konaklama işletmesi prosedürüne uygun olarak konukları karşılama ve uğurlama, etkili ve verimli bir şekilde oda satışı yapma, konuk istek ve şikâyetleriyle ilgilenme, ön büroyla ilgili istatistiki raporları hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip, sorumluluk alan nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Konaklama işletmesine gelen misafirleri karşılar, onlara tanıtıcı bilgiler verir,
 • Misafirlere kalacakları oda konusunda açıklamalarda bulunur, gerekirse kalacakları yeri gösterir,
 • Otelde kalmak isteyen misafirler için giriş formu düzenler,
 • Polis defterine misafirlerin kimliği ile ilgili bilgileri yazar ve konaklama belgesi düzenler,
 • Telefonla veya yazı ile alınan başvuruların kayıtlarını tutar, yerlerini ayırır,
 • Konuk odalarına özel emir formlarıyla ikramlar gönderir,
 • Başvuruda bulunan otel misafirlerine tarihi ve turistik yerler, eğlence ve alışveriş yerleri hakkında bilgiler verir,
 • Misafirlerin oda hizmetleriyle ilgili sorunlarıyla ilgilenir, gerekirse oda değiştirme işlemini yapar,
 • Misafirlere gelen mesajların dağıtımını yapar. Posta ve telgrafları kabul ederek ilgililere ulaştırır,
 • Misafirleri istedikleri saatte uyandırır,
 • Boş ve dolu yatak sayısını tespit ederek yönetime bildirir,
 • Misafirlerin para, kıymetli evrak, değerli eşya vb. emanetlerini saklamak üzere alır ve bunları ilgili formlara kaydeder,
 • Misafir hesaplarını tutar ve faturaları hazırlar,
 • Otelden ayrılan misafirlerin hesaplarını tahsil ederek vezneye yatırır, kasa ile uygunluğunu sağlar,
 • Otelden ayrılırken misafirlerin bagajını odasından aldırtarak bagaj çıkış kayıtlarını tutar.

Kat Hizmetleri Personeli

Tanımı;

Kat hizmetleri departmanında, konaklama tesisi standartlarına uygun kalitede temizlik ve düzeni, kişiye özel hizmetleri, bölümü ile ilgili tüm işlerin yapılmasını sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olan sorumluluk sahibi nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Kat hizmetleri organizasyonunu yapmak
 • Oda hazırlığı yapmak
 • Gün içi hizmetleri yürütmek
 • Çamaşırhane hizmetlerini yürütmek
 • Periyodik temizlik ve bakım hizmetlerini yürütmek

Eğlence Hizmetleri Elemanı

Tanımı;

Özel organizasyonlar ve konaklama tesislerindeki eğlencelerde, konukların hoş vakit geçirmelerini ve eğlenmelerini sağlayan nitelikli meslek elemanıdır. Animatör hizmet vereceği insanların yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini, beklentilerini saptar. Daha sonra mekânın olanakları çerçevesinde uygun animasyon programları hazırlar ve uygular.

Görevleri

 • Animasyona hazırlık yapmak
 • Konuk memnuniyetini değerlendirmek
 • Sahne çalışmaları ile ilgili ön hazırlık yapmak
 • Müşterinin isteği doğrultusunda kostüm, dekor ve poliçeyi yapmak
 • Eğlence departmanının tanıtım ve reklam faaliyetlerini yürütmek
 • Oyun, spor aktivitesi ve özel organizasyonlar için program hazırlamak
 • Aktivite bütçesi hazırlamak
 • Gösterilerde halk oyunları, klasik dans, latin dans vb. figürlerini kullanmak
 • Oyun aktivitelerini uygulamak
 • Özel organizasyonlar yapmak
 • Müzik yayınları yapmak
 • Ses ve ışık sistemini hazırlamak

Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu

Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ve çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, seyahat acentaları tarafından yerli ve yabancı müşterilere sunulan ürünü oluşturan, ürünün pazarlama faaliyetlerini ve satıldığı şekilde yürütülmesini sağlayan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten kişidir.

Görevleri

 • Acente operasyonlarını gerçekleştirmek
 • Konukla iletişim kurmak
 • İş öncesi hazırlık yapmak
 • Dosyalama yapmak
 • Günlük-haftalık tur programları hazırlamak
 • Konukları karşılayıp havaalanı işlemlerine yardımcı olmak
 • Transferler için alınış ve dağıtım saatlerini ayarlamak
 • Transferlerin zamanında gerçekleşmesini sağlamak
 • Tura çıkacak araç ve rehberi belirlemek
 • Tur programı hazırlamak
 • Anadolu kültürünü tanıtmak
 • Bilgisayar paket programlarını kullanmak

Rezervasyon Elemanı

Tanımı;

Tur operatöründen gelen rezervasyon taleplerine göre ilgili işletmelerle bağlantıya geçerek gerekli rezervasyonları yapan, konukların konaklama işletmelerinde rezervasyon ile ilgili sorunlarını çözme bilgi ve becerisine sahip, en az bir yabancı dili iyi derecede konuşabilen, sorumluluk alan nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Acente rezervasyon operasyonlarını gerçekleştirmek
 • Gerektiğinde konukla iletişim kurmak
 • İş öncesi hazırlık yapmak
 • Dosyalama yapmak
 • Rezervasyon talep listelerini tur operatöründen almak
 • İlgili işletmelerle bağlantıya geçerek rezervasyonun yapılmasını sağlamak ve konfirmelerini almak
 • Tamamlanan rezervasyonu tur operatörüne bildirmek
 • Konukların rezervasyon ile ilgili sorunlarını çözmek
 • Konuklama işletmelerinde reklamasyonu engellemek
 • Rezervasyonlar ile ilgili bilgileri operasyon departmanına bildirmek
 • Bilgisayar paket programlarını kullanmak

Transfer Elemanı

Tanımı;

Geliş transferlerinde misafirleri havaalanında karşılayan, transfer aracına binmelerine yardım eden, misafirlere transfer aracında ülke ve yöre hakkında genel bilgiler veren, misafirleri kalacakları otellere ulaştıran, gidiş transferinde misafirleri otelden alarak, zamanında hava alanına ulaşmalarını sağlayan, sorumluluk alan, nitelikli seyahat acentası personelidir.

Görevleri

 • Konukları geldikleri hava alanından (gar, liman ya da otobüs terminalinden) uygun araçlarla karşılayarak konaklayacakları otellerine götürmek
 • Konaklama sürelerinin bitiminde konukları konakladıkları otellerinden alarak gidiş hava alanına (gar, liman ya da otobüs terminaline) götürmek
 • Transfer yolculuğunun güven içerisinde yapılmasını sağlamak
 • Transfer yolculuğu esnasında, konuklara tatilleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri konular hakkında bilgi vermek